Chiếu Cói Đơn - Quân Đội

Cung cấp Chiếu cói quân đội, chiếu đơn, chiếu cho giường tầng, chiếu ký túc xá
0.000 đ

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấpchiếu cóichiếu nhựa cho cơ quan, bệnh viện, quân đội, trường học
Giao hàng tận nơi, thủ tục nhanh gọn, đặt hàng kích thước theo yêu cầu
Sản phẩm: 
Chất liệu: Chiếu cói quân đội được dệt hoàn toàn từ vùng nguyên liệu Cói Nga Sơn
Kích thước:
- Chiếu cói quân đội, chiếu giường tầng, chiếu giường đơn, chiếu một 0.8mX1.9m, 
- Chiếu cói quân đội, chiếu giường tầng, chiếu giường đơn, chiếu một 0.9mX1.9m, 
- Chiếu cói quân đội, chiếu giường tầng, chiếu giường đơn, chiếu một 1mX1.9m, 
- Chiếu cói quân đội, chiếu giường tầng, chiếu giường đơn, chiếu một 1m2X1.9m
Ngoài ra chúng tôi còn nhận làm chiếu theo mọi kích thước yêu cầu